gimnazjumSułoszowaZamek w Pieskowej SkaleWawel
                               Gimnazjum w Sułoszowej
          

klasy
nauczyciel
su
sukcesy
ksiega
dokumenty
biuletyn
podrecznik
biblioteka

foto
linki                                                                             
Wychowawca:: mgr Justyna Kijak


Samorząd klasowy
                   Przewod.: Ewelina Tokaj
                   Z - ca przewod.: Łukasz Bień
                   Skarbnik:
Kamila Scelina