gimnazjumSułoszowaZamek w Pieskowej SkaleWawel
                              Gimnazjum w Sułoszowej
                    


klasy
nauczyciel
su
sukcesy
ksiega
dokumenty
biuletyn
podrecznik
biblioteka

foto
linki                                                                             Wychowawca:
mgr Halina Momola

            

Samorząd klasowy
            Przewod.: Julia Biełaś
            Z - ca przewod.: Martyna Stajniak
            Skarbnik:
Igor Kołodziej